Bokashi bij proefboerderij SPNA Leave a comment

De Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw, kortweg SPNA, is de onderzoeksinstelling voor de akkerbouw op de Noordelijke klei. SPNA beschikt over twee proefboerderijen. Proefboerderij Kollumerwaard te Munnekezijl is vooral gericht op praktijkonderzoek op het gebied van (poot)aardappelen en suikerbieten. Op deze proefboerderij vindt zowel gangbare als biologische teelt plaats. Proefboerderij Ebelsheerd te Nieuw Beerta ligt in het Oldambt. Het praktijkonderzoek op dit bedrijf is vooral gericht op granen, koolzaad en suikerbieten. Daarnaast is in Nieuw Beerta het laboratorium gevestigd. In dit laboratorium worden aanvullende onderzoeken verricht ter ondersteuning van het praktijkonderzoek.

Bokashi
Eind augustus is de bokashi van rietmaaisel uit het Lauwersmeergebied verstrooid over een wintertarwe stoppel op de Kollumerwaard. De bult is in december 2016 aangelegd (i.s.m. Staatsbosbeheer en Agriton), en bestaat uit rietmaaisel uit het Lauwersmeergebied, aangevuld met rundveedrijfmest en de andere benodigde bokashi-ingrediŽnten. Het product was na maanden in de zuurstofloze slurf te hebben gezeten, van mooie structuur, droog en heel fijn en goed verstrooibaar. Voorafgaand aan het verstrooien hebben we de mogelijke bruinrot-verontreiniging van het product beoordeeld, als mede een eerste test naar de onkruiddruk van het gebruikte product. Deze resultaten waren goed, en dus is de bult uitgereden. Hierbij kan het nu beoordeeld worden op de bemestende waarde in de vervolgteelt.

Goede resultaten
Op de Ebelsheerd wordt al 4 jaar een vergelijking uitgevoerd naar toepassing van compost en bokashi in vergelijking met onbehandeld. Dit onderzoek is opgezet in samenwerking met de gemeente Oldambt en Agriton. De uitkomsten van de eerste onderzoeksperiode (3 seizoenen) waren zeer hoopvol, vooral de verschillen in het organische stofgehalte waren heel positief. De tweede periode (3-6 jaar) wordt gefinancierd door Agriton en hier wordt vooral gekeken naar de invloed op het bodemleven.

Bron:†SPNA

Onze bron:†https://www.emnatuurlijkactief.nl/bokashi-bij-proefboerderij-spna/

Geef een reactie