Brabants maaisel voor een gezonde bodem Leave a comment


De belangstelling voor bodemverbetering groeit, merkte Waterschap De Dommel tijdens een goedbezochte Bokashi-middag op 17 februari in Boxtel. Zo’n 90 mensen kwamen naar de proeflocatie bij agrarisch ondernemer Van Pelt om te zien hoe Bokashi het bodemleven kan verbeteren. En hoe daarbij het hergebruiken van maaisel bijdraagt aan een betere waterkwaliteit in sloten en beken. Een pilot met potentie.

Gezonde bodem goed voor gewas en het water

Bij het gebruik van Bokashi stijgt het organische stofgehalte in de bodem, die daardoor langer water vasthoudt en minder bemesting nodig heeft. In zo’n vitale bodem groeien sterkere gewassen. Bovendien spoelen er minder meststoffen en gewasbeschermings­middelen uit in de sloot, wat beter is voor de waterkwaliteit. Voordelen dus voor zowel de agrariër als het waterschap; Zeker voor landbouwpercelen op hoger gelegen (droge) zandgronden. Rene Jochems bodemdeskundige bij Groeibalans: “Bokashi is een mooie aanvulling als voeding voor de bodem, zo heeft elk materiaal zijn eigen plek”.

 

Bokashi

Bokashi is een Japanse methode om organisch restmateriaal – zoals maaisel –  terug te geven aan de bodem. In het Japans betekent het ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Bokashi verhoogt het organische stofgehalte en voedt de bodem.

Anders dan bij composteren, werken Bokashi-hopen zonder zuurstof. Toegevoegde bacteriën, gisten en schimmels zetten het restmateriaal in korte tijd om tot vruchtbare voeding voor de bodem en het bodemleven. Daarna kan het uitgereden worden over het land. Bokashi kan van bijna elk type vers organisch materiaal gemaakt worden.

Kleine kringloop – nuttig hergebruik

In september 2016 zette een loonwerker de Bokashi-hopen op voor het waterschap met maaisel dat vrijkomt bij het maaionderhoud. Op 17 februari wordt het resultaat ter plekke bekeken. Met de pilot onderzoekt het waterschap de ­mogelijkheden voor boeren om deze bodemverbeteraar van maaisel toe te passen. Het gaat om het sluiten van de zogenoemde kleine kringloop. Dit pilotproject is een samenwerking met Brabantse en Limburgse waterschappen. Later dit jaar worden de eindresultaten verwacht.

BRON: https://www.emnatuurlijkactief.nl/brabants-maaisel-voor-een-gezonde-bodem/

Geef een reactie