EM en de multifunctionele werking van zeewater en zout Leave a comment

Het gebruik van EM voor de aanpak van zoutschade heeft al meer dan 25 jaar geschiedenis. In de jaren 90 werd er in Pakistan en Egypte al opgemerkt dat EM ervoor zorgde dat schade van zout niet alleen ongedaan werd gemaakt, maar dat EM er ook voor zorgde dat zout in een meststof veranderde: er werd een opmerkelijke verbetering in oogst en kwaliteit van de gewassen opgemerkt. Ook zag professor Higa tijdens zijn werk met EM in Thailand en Japan dat rijstvelden, die ondergelopen waren door een tsunami/springvloed, floreerden na het gebruik van EM. Er was geen sprake zoutschade, integendeel, ook hier leek EM zeewater om te zetten in een rijke meststof.
In 2000 is hij daarom begonnen met proeven/experimenten met EM en zeewater/zeezout en sinds oktober 2014 heeft hij deze resultaten gefaseerd bekend gemaakt. Uit de resultaten blijkt dat grote hoeveelheden zout in combinatie met EM niet schadelijk is, maar juist een bevorderende werking heeft voor de gezondheid van plant en bodem.

Hieronder vind je een verzameling praktische informatie verzamelt uit diverse artikelen van professor Higa over het gebruik van EM en zeewater/zeezout.

De voordelen/effecten van het gebruik van zout i.c.m. EM

 • zout onderdrukt schadelijke micro-organismen, waardoor deze geen kans krijgen te vermenigvuldigen
 • zout produceert een hoge kwaliteit EM-A, die langer optimaal blijft en langer te bewaren is.
 • het is een middel dat zorgt voor een goed verspreidingsvermogen bij bladbespuiting
 • de fotosynthese van de plant wordt verbeterd
 • de opname van sporenelementen (die in het zout zitten) door de bladeren wordt bevorderd
 • de bodem verbeterd (zachtere en luchtere bodem)
 • minder/geen onkruid
 • geen insectenplagen meer op de bodem (zoals slakken), in de bodem en op de plant
 • voorkomt verharding van de aarde, doordat het deweerstand van verschillende typen elektriciteit en magnetisme in de aarde rectificeert
 • zout veranderd d.m.v. EM in een supplementaire meststof

Limit Breakthrough met EM

In zijn artikelen spreekt professor Higa over de zogenaamde ‘Limit Breakthrough’, de grensdoorbraak. Als deze grensdoorbraak bij een vrucht of een groente wordt gerealiseerd, toont de betreffende soort kwaliteiten die hoger zijn dan het verwachte patroon van deze soort. Een voorbeeld: prof. Higa heeft bananenbomen in zijn tuin, die 10 of meer trossen krijgen ipv de ‘normale’ 1 of 2 trossen.

Hij zegt dat deze grensdoorbraak op te merken is door de volgende criteria:

 • een duidelijk vermeerdering in oogst, minstens 2 keer zoveel,
 • minstens 90% van het gewas voldoet aan de hoogste kwaliteit,
 • het anti-oxidant niveau is twee keer zo veel
 • en de smaak is onovertroffen, superb

Door het gebruik van EM die geactiveerd is met zeewater of zout (3-3.5%) is deze Limit Breakthrough gemakkelijk te bereiken.

Gebruik

Omdat ‘zout als meststof’ voor velen een contra-intuïtief en ongelofelijk verhaal is, hebben mensen niet altijd het volledige advies van prof. Higa opgevolgd. Mensen die slechts 1/3 tot 1/5 van de geadviseerde hoeveelheid zout gebruikten zagen gras/onkruid abnormaal bloeien en groeien, bovendien was het moeilijk te wieden. Het zout werd een meststof voor het onkruid i.p.v. een preventief middel.
Het is daarom belangrijk de richtlijnen van prof. Higa te volgen. Hij zegt dat een verkeerde verhouding van EM en zout, het verschil is tussen hemel en hel.
Naast de richtlijnen te volgen zegt hij ook om je gezonde verstand te gebruiken. Bij symptomen van zoutschade zorg je voor veel water, zodat de concentratie verminderd wordt.
Zout i.c.m. EM verandert na 20-30 dagen in een meststof. De schadelijkheid van zout is na deze tijd dus stukken minder/verdwenen. Houdt dit in je achterhoofd bij het experimenteren met EM en zout.
Ook te adviseren is om het eerst in een deel van je tuin toe te passen, totdat je het gebruik van zout/zeewater i.c.m. EM in je vingers krijgt.

EM activeren met zout of zeewater (EM-AZ)

Het activeren van EM met zeewater of zeezout is niet anders dan het activeren van gewone EM-actief, laat onderstaande ingrediënten 2 weken fermenteren in een luchtdicht vat met waterslot dat verwarmd op 32 graden. Als pH gedaald is naar 3,6 is de EM klaar voor gebruik.

De ingrediënten

 • 1 deel EM-1
 • 1 deel rietsuikermelasse
 • 20 delen zeewater of water met 3 – 3.5 % zeezout, wat ongeveer 40 gram zout per liter is

Het zout dat gebruikt wordt is een ruw of natuurlijk zeezout, zoals Keltisch zeezout.

Een Japans filmpje over het maken van EM-AZ is hier te vinden: https://www.youtube.com/watch?v=s9-zjUy3n_I&ab_channel=emlabo

Toepassing EM-AZ (EM geactiveerd met zout) en EM i.c.m. zout/zeewater

1 – EM-AZ algemeen gebruik direct op de aarde:

 bij natte grond (bijv. na regen)
Gebruik je een EM-AZ oplossing van 1:50.
Eens per week op de aarde/grond

 bij droge grond
Gebruik je een EM-AZ oplossing van 1:100 tot 1:200.
Eens per week op de aarde/grond

 bij constante irrigatie
Gebruik je een EM-AZ oplossing van 1:1000 tot 1:2000.

2 – Insectenplagen bestrijding/preventie met EM-AZ

 preventief
Sproei eens per week een EM-AZ oplossing van 1:50 op de blaadjes

bestrijdend (als er al een plaag is)
Voeg EM Super Cera C poeder aan de EM-AZ in 1:1000 tot 1:2000 verhouding.
Spuit elke 2 tot 3 dagen deze verrijkte EM-AZ in een 1:50 oplossing, totdat de plaag weg is.

3 – EM-AZ Onkruid preventie

Een week voordat je gaat planten spuit je pure EM-AZ op het onkruid zodat het oppervlak van de planten vochtig wordt. Dit zorgt ervoor dat onkruid onder controle blijft.

4 – EM-AZ Als inoculum voor een tweede generatie EM-A

Het lijkt erop dat EM-AZ gebruikt kan worden als start-cultuur voor een tweede generatie EM-Actief. Hiervan werd altijd gezegd dat dit niet kon omdat stammen micro-organismen verloren gaan bij het maken van een 2de generatie.
Omdat het slechts op 1 plek benoemt wordt en het niet duidelijk is of het een geval is van ‘lost in translation’ benoemen we het hier als een experimenteel advies*.
Mocht je EM-AZ als startercultuur gebruiken dan wordt er het volgende aangeraden:

Om de microflora stabiel te houden voor de tweede generatie, voeg je toe:

 • EM super cera c poeder > 1:5.000 – 1:10.000,
 • EM-1 > 1:1.000 tot 1:2.000
 • 3-3,5%, ruwe zout (tenzij je het niet langer dan 2-3 maanden gaat bewaren, dan kan je het zout verminderen tot 1%)

* ..Therefore, it can be used in a stable manner as an inoculum for secondary activated liquid.
If this good quality activated solution used as an inoculum is increased by using seawater, theoretically, repeated long-term usage is possible. However, in order to maintain the balance of microflora, you need to add 1:5,000 to 1:10,000 of EM Super Cera C powder and about 1:1,000 to 1:2,000 of stock solution.
If it is hard to collect sea water but you need to make a large quantity of activated EM, use a corresponding 3 to 3.5% amount of salt in order to produce a large amount. If you do not store secondary activated EM for a long time (2-3 months), you can reduce the salt content up to about 1%, so if it is to be used as soon as possible, you can reduce the amount of salt content….
Bron: https://emrojapan.com/living/105

5 – Multifunctioneel gebruik van zout en zeewater
als meststof, onkruidpreventie en grondplagen (slakken) bestrijding/preventie

Zout als Meststof
Met het gebruik van EM veranderd zout na 20-30 dagen in een supplementaire meststof.
Gebruik voor onderstaande richtlijnen rauw of natuurlijk zout (zoals Keltisch zeezout). Grover zout lost geleidelijker op waardoor verdeling beter is en kans op zoutschade minder wordt.

Algemeen gebruik
Verspreid 50-100 gram zout per m2 op de oppervlakte.
Gebruik 0,5 tot 1 liter EM-Actief voor het planten om het zout op te lossen.

Zaailingen planten
Verspreid 50-100 gram zout per m2 op de oppervlakte, nadat je de plantenbedden hebt klaargemaakt.
Bij het planten van zaailingen, is het voldoende om het overtollige zout van de oppervlakte te halen, voordat je de zaailingen plant.

Zaaien
Verspreid 50-100 gram zout per m2 op de oppervlakte, nadat je de plantenbedden hebt klaargemaakt. Je kan niet direct zaaien, omdat het zout eerst opgelost moet zijn. Dit kan op twee manieren:

 • Spuit een week na verspreiding van het zout een 1:500-1:1000 oplossing EM-Actief (gebruik ongeveer 3 liter per m2), totdat het zout is opgelost.
 • Het kan ook al opgelost zijn door de regen.

Nadat het zout is opgelost begin je met zaaien.

Onkruidpreventie
Als je na het planten hebt gewied, gebruik je het onkruid als mulch. Je verdeelt 50-100 gram zout per m2 tussen de plantenrijen (5 cm van het gewas/plant), waar je hebt gewied. Voor de zekerheid sproei je na toepassing van het zout een EM Actief oplossing van 1:500-1:1000 op de blaadjes.

Hierdoor wordt de hoeveelheid onkruid aanzienlijk verminderd en is het gemakkelijker te verwijderen.

Bodemplagen (zoals slakken) bestrijden
Als zout goed wordt gebruikt, zal het onkruid bestrijden, maar ook zullen populaties slakken en naaktslakken afnemen en verdwijnen.
Verspreid 50-100 gram zout per m2 op de oppervlakte. Gebruik 0,5 tot 1 liter EM-Actief voor het planten om het zout op te lossen.

Zoutschade bezorgdheid
Als je merkt dat het zout voor schade zorgt bij je planten gebruik je een EM-Actief oplossing van 1:500-1:1000 over de aarde, zodat de aarde vochtig genoeg wordt (3 to 5 liters per 1?).

Zout lost op in water dus dit zorgt voor lagere concentratie zout.

Zeewater
Je kan ook zeewater gebruiken als er toegang is tot voldoende zeewater.

Gebruik 3 tot 5 liter zeewater per m2, 1 week voor het planten.

Vlak voor het planten gebruik je 0,5 tot 1 liter EM-Actief om het zout op te lossen.

D.m.v. deze methode zal de grond bemest worden, grondplagen (zoals slakken) en onkruid worden verminderd. Als er geen effecten zijn vermeerder je de hoeveelheid zout. Als er bezorgdheid is over zoutschade, gebruik je je gezonde verstand en verdun het zout met voldoende water.

versterkend effect

Om het effect van de verandering van zout naar meststof te verbeteren is het nodig de concentratie van EM te vergroten. Dit kan door:

 • het toevoegen van organisch materiaal. Dit is organisch materiaal dat niet per se gecomposteerd hoeft te zijn. Het kan in stukken op het oppervlak aangebracht worden.
  Stinkende organische materialen leg je in een badje met zeewater (of water met 3,5% zeezout), met een EM-A oplossing van 1:100. Als de geur is verdwenen (na een aantal dagen) is het klaar voor gebruik en kan het gebruikt worden als hoogwaardige vloeibare meststof.
 • Het gebruik van steenkool/houtskool
 • Het gebruik van EM Bokashi Kleiballen met houtskool/steenkool en EM Super Cera C poeder. Begraaf deze elke 1 to 2 meter (30 tot 50 cm diep).
 • Ook het gebruik van EM Hado bronnen zal de werking van zout (en EM) sterk bevorderen.

Professor Higa’s tuin:

1. Verspreid zout tussen de planten, gebruik het onkruid om te mulchen.
De bladsla op foto 1 is een voorbeeld waarbij onkruid onderdrukt wordt door zout te verspreiden na het planten. Er is een opmerkelijk bemestingseffect in de tweede helft van de groei. Zout, dat voornamelijk NaCl bevat, is volledig oplosbaar in water. Als blijkt dat het schade aanricht, breng dan 500 tot 1000 keer geactiveerde EM aan, zodat de grond voldoende vochtig is (3 tot 5 liter per 1?), er zal dan geen zoutschade optreden

2. Er is bijna geen onkruid gegroeid en de groei van de planten in de tweede helft zal sneller gaan.

3. Een zijaanzicht. Prof. Higa “Het is de eerste keer dat ik ze zo gemakkelijk kweek.”

De Sunshine Farm van EMRO (EM Research Organization) in Japan

BRONNEN:

 • #108: Multi-purpose Utilization of Activated EM with Seawater and Salt – https://emrojapan.com/living/105
 • #95: In Order to Further Ensure Limit Breakthrough – https://emrojapan.com/living/19
 • #90: Looking Back at 2014 – https://emrojapan.com/living/13
 • http://www.ecopure.info/rensai/teruohiga/yumeniikiru120.html
 • http://www.ecopure.info/rensai/teruohiga/yumeniikiru124.html
 • http://dndi.jp/19-higa/higa_124.php\

Geef een reactie