HET “EM” KLEIBALLEN PROJECT

Uniek proefproject voor slibzuivering met bacteriën in Ieperse natuurtuin De Triangel

De Ieperse natuurtuin De Triangel wordt deze zomer het trefpunt voor een vernieuwend experiment. In de vijver van het gebied zal men 2.000 kleiballen, waarop zich afvalverwerkende bacteriën ontwikkelden, verspreiden. Daardoor moet het met organisch slib vervuilde vijverwater een flinke schoonmaakbeurt krijgen.

Geïnteresseerden en vrijwilligers worden uitgenodigd om actief aan dit experiment deel te nemen.

Het proefproject is een primeur voor ons land en wordt gedragen door de vzw EM-Belgium. Deze maakt deel uit van een wereldwijde beweging die ijvert om diverse vormen van vervuiling en zelfs vergiftiging aan te pakken door toepassing van “Effectieve Micro-organismen” of “EM”. Eenvoudig gesteld komt het erop neer dat een uitgezochte cultuur van ‘goede’ bacteriën, schimmels en gisten in het water of op de bodem verspreid worden om er diverse afvalstoffen en gifstoffen actief af te breken en tot nieuwe, opbouwende stoffen om te zetten. Daardoor kan het ecologisch evenwicht in rivieren, beken en vijvers zich herstellen. Bart Baillière, voorzitter van vzw EM-Belgium, nodigde de stedelijke milieudienst en groendienst uit om via een proefproject het zuiverende effect op de Ieperse watergebieden te kunnen inschatten. De keuze viel op de vijver in De Triangel.
Dit natuurgebiedje is eigendom van de stad en ligt nabij de Oudstrijderslaan, naast het dierenasiel en de magazijnen van de Technische Dienst. Het gebied (1,5 ha) wordt beheerd door de stedelijke dienst Milieueducatie. In De Triangel worden jaarlijks tientallen Ieperse klasgroepen, zowel van het basisonderwijs als het secundair onderwijs, ontvangen en begeleid om er actief aan veldwerk en natuureducatie te doen.
De grachten en kleine poelen in het gebied zitten vol waterleven (insecten, visjes, salamanders en kikkers, …). In de grote vijver stapelde zich echter door de jaren heen een stevige laag organisch slib op, die de ecologische diversiteit van planten en dieren onder druk zet. Hetzelfde probleem doet zich, op grotere schaal, voor in de vestinggrachten.
De actie bestaat er in om 2000 EM-mudballs of bokashiballen, gevormd uit klei en slib, in het water te gooien. Elke bal heeft de grootte van een sneeuwbal en wordt vooraf voorzien van ”bokashi”, een teelt van micro-organismen die nog een tijdje moet rijpen of fermenteren.
Deze actie kadert binnen “International EM Mudball Day”. Op 8 augustus 2009 ging in Maleisië het (voorlopig) grootste EM Mudball project door: 1,2 miljoen kleiballen werden er in rivieren en sloten gegooid.
Sindsdien worden op 8 augustus wereldwijd gelijkaardige evenementen gehouden.
De stad Ieper ondersteunt dit proefproject via de milieudienst en groendienst. De diensten willen hierbij onderzoeken of dergelijke werking zinvol kan zijn om in de toekomst de enorme slibvervuiling van de Ieperse vestinggrachten efficiënt aan te pakken.

Het proefproject bestaat uit twee acties in De Triangel:
op zaterdag 14 juli, vanaf 14u, worden 2000 kleiballen gevormd en voorzien van actieve micro-organismen
op woensdag 8 augustus, vanaf 14u, worden de gefermenteerde bokashiballen in het water gegooid
Voor beide acties zijn geïnteresseerden en vrijwilligers bijzonder welkom. Vele handen maken licht én plezant werk! De deelname is vrijblijvend. De vzw EM-Belgium zorgt voor een hapje en een drankje en geeft ondertussen informatie.

De Triangel is te bereiken via de Oudstrijderslaan, de toegang ligt naast het dierenasiel.

Meer info over vzw EM-Belgium via website embelgium.blogspot.be ; mail: embelgiumvzw@gmail.com
Contactpersoon: Bart Baillière, T 056 89 05 07; GSM 0472 942 133,
Persbericht:
Lieven Stubbe, Ieperse dienst milieueducatie en landschapszorg

Voor alle vragen kunt u een mail sturen naar info@em-natuurlijk-actief.com.
Copyright © 2005 EM Agriton bvba. Alle rechten voorbehouden.
Indien u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier