Van passie tot professie Leave a comment

Frits-80jr-1

Onlangs vierde Frits van den Ham, de grondlegger van Agriton,  zijn 80ste verjaardag. Een mijlpaal waar Agriton samen met hem bij stil stond. Er werden herinneringen opgehaald over zijn jeugd, maar ook over de oprichting en het ‘opgroeien’ van de firma die dit jaar haar 25e levensjaar viert.

Onder leiding van Frits van den Ham werd Agriton 8 augustus in 1991 opgericht. De eerste doelgroep was zijn hobby, tevens passie; de volkstuinders. Na het lezen van het boek ‘De geheimen van een vruchtbare bodem’ werd ook de professionele land- en tuinbouw een nieuwe uitdaging. Het behandelen van drijfmest, het niet laten rotten maar rijpen van mest, was hiervoor de basis.

In 1995 werd dit verder uitgebouwd met EM, Effectieve Micro-organismen en werd er al snel gesproken over chemisch, fysisch maar vooral ook biologisch. 25 jaar na dato beginnen deze contouren zichtbaar te worden. We zijn van den Ham zeer erkentelijk voor zijn overtuiging en strijd die hij aanging op de traditionele visie op landbouw. Ook de Hongaren feliciteerden en bedankten hem bij deze speciale gelegenheid met een unieke fles wijn, met als opdruk: ‘The EM-pioneer in Europe’!

BRON: https://www.emnatuurlijkactief.nl/van-passie-tot-professie/

Geef een reactie